Blog

Latest Industry News

Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

 • Май 28, 2015
 • Постановления Кабмина
 • Posted by
 • Комментарии к записи Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. отключены
П О С Т А Н О В А 
          від 7 вересня 1998 р. N 1388 
                Київ 

     Про затвердження Порядку державної реєстрації 
     (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, 
        автобусів, а також самохідних машин, 
        сконструйованих на шасі автомобілів, 
       мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
       причепів, напівпричепів, мотоколясок, 
           інших прирівняних до них 
        транспортних засобів та мопедів 

      { Назва Постанови в редакції Постанови КМ 
       N 1371 ( 1371-2009-п ) від 23.12.2009 } 

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 637 ( 637-99-п  ) від 19.04.99 
      N 1276 ( 1276-2000-п ) від 18.08.2000 
      N 484 ( 484-2001-п ) від 07.05.2001 
      N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 
      N 571 ( 571-2004-п ) від 29.04.2004 
      N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 
      N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008 
      N 524 ( 524-2009-п ) від 21.05.2009 
      N 579 ( 579-2009-п ) від 10.06.2009 
      N 1371 ( 1371-2009-п ) від 23.12.2009 
      N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010 
      N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 
      N 436 ( 436-2011-п ) від 20.04.2011 
      N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 
      N  87 (  87-2012-п ) від 13.02.2012 
      N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 
      N 550 ( 550-2012-п ) від 20.06.2012 
      N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 
      N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 
      N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 
      N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 
      N 424 ( 424-2013-п ) від 19.06.2013 
      N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013 
      N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 } 
 

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації), 
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, 
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок 
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних 
до них транспортних засобів та мопедів, що додається.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від 
23.12.2009 } 

   2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної 
реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, 
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок 
і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873 
( 873-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227; 
1995 р., N 3, ст. 71). 

   3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім 
пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, 
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, 
напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня 
2008 року.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125 
( 125-2008-п ) від 27.02.2008 } 

   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

   Інд.39 
 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
            постановою Кабінету Міністрів України 
              від 7 вересня 1998 р. N 1388 
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
           від 23 грудня 2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п ) 

               ПОРЯДОК 
       державної реєстрації (перереєстрації), 
       зняття з обліку автомобілів, автобусів, 
          а також самохідних машин, 
        сконструйованих на шасі автомобілів, 
       мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
       причепів, напівпричепів, мотоколясок, 
     інших прирівняних до них транспортних засобів 
              та мопедів 
 

            Загальні положення 

   1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України 
процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих 
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 
транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), 
оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. 

   2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних 
осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють  чи 
експлуатують  їх. Представники власників транспортних засобів 
виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах 
наданих їм повноважень. 

   3. Державна  реєстрація  транспортних засобів проводиться 
підрозділами Державтоінспекції з метою здійснення контролю за 
відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів 
установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням 
законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в 
умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх 
обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій. 

   Державний облік  зареєстрованих  транспортних   засобів 
передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і 
передачу інформації про такі засоби та відомостей  про  їх 
власників,  які  вносяться  до  Єдиного  державного  реєстру 
Державтоінспекції. 

   Порядок ведення Єдиного державного реєстру Державтоінспекції 
та надання інформації з нього затверджується МВС. 

   4. Органи  Державтоінспекції  ведуть  облік  торговельних 
організацій, підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, 
діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх 
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх 
номерними знаками для разових поїздок, бланками довідок-рахунків 
та актів приймання-передачі транспортних засобів установленого 
зразка із сплатою вартості зазначених номерних знаків і бланків, 
розробляють порядок видачі таких бланків, обліку та контролю за їх 
використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх 
запитами відомості про державну реєстрацію  (перереєстрацію), 
зняття  з обліку транспортних засобів (за винятком легкових 
автомобілів, причепів до них, мотоциклів, мотоколясок та мопедів). 

   5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність 
згідно із законом. 

       Державна реєстрація транспортних засобів 

   6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними 
особами   в    реєстраційно-екзаменаційних    підрозділах 
Державтоінспекції  (далі  -  підрозділи  Державтоінспекції). 
Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним 
особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за 
однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників 
державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі 
його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника 
засвідчується нотаріально. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва 
про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних 
засобів щодо  іншого  співвласника  може  бути  зроблено 
запис: "__________________________________________________________ 
       (прізвище, ім'я, по батькові або найменування 

__________________________ має право керувати (експлуатувати) та є 
  юридичної особи) 

співвласником". 

   Транспортні  засоби,  що  належать  фізичним  особам  - 
підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами. 

   7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують 
такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - 
власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні 
засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного 
оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або 
виникнення обставин, що є підставою для внесення  змін  до 
реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується 
у разі подання  документів,  які  підтверджують  відсутність 
можливості  своєчасного її проведення власниками транспортних 
засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини). 

   Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не 
перереєстровані)  у  підрозділах  Державтоінспекції  (крім 
транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим 
Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним 
стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких 
не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи 
підроблені, забороняється. 

   Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію 
України  для власного користування більш як на два місяці, 
підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції на 
строк, визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні 
засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні  частини, 
передані у володіння або користування іншим особам. 

   8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів 
проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і 
документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність 
придбання,  отримання,  ввезення, митного оформлення (далі - 
правомірність  придбання)  транспортних засобів, відповідність 
конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки 
дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення 
змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної 
реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за 
винятком  транспортних  засобів,  які  були  зареєстровані в 
підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України 
"Про дорожній рух") ( 3353-12 ). { Абзац перший пункту 8 із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 
13.02.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   Документами, що  підтверджують  правомірність  придбання 
транспортних  засобів,  їх  складових  частин,  що  мають 
ідентифікаційні  номери,  є  засвідчені  підписом відповідної 
посадової особи, що скріплений печаткою: 

   довідка-рахунок за формою згідно з додатком  1,  видана 
суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією 
транспортних засобів  та  їх  складових  частин,  що  мають 
ідентифікаційні номери; 

   договори  та  угоди,  укладені  на  товарних біржах на 
зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, договори 
купівлі-продажу   транспортних   засобів,   оформлені   в 
Державтоінспекції,  інші  засвідчені  в установленому порядку 
документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби; 
{ Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013 } 

   копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із 
зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками 
транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а 
також ідентифікаційних номерів їх складових частин; 

   довідка органу соціального захисту населення або управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили 
автомобіль або мотоколяску; 

   акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно 
з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством, 
яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний 
пристрій  згідно  із  свідоцтвом  про погодження конструкції 
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із 
зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу 
та конкретного одержувача; 

   митна  декларація  (  450-2012-п  )  на бланку єдиного 
адміністративного документа на паперовому носії або електронна 
митна декларація, або видане митним органом посвідчення про 
реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи 
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; { Абзац 
восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 1081 ( 1081-2012-п ) від 
28.11.2012 } 

   договір фінансового лізингу; 

   акт про проведений аукціон або постанова та акт про передачу 
майна  стягувачу  в рахунок погашення боргу, видані органом 
державної виконавчої служби. { Пункт 8 доповнено новим абзацом 
згідно з Постановою КМ N 424 ( 424-2013-п ) від 19.06.2013 } 

   У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових 
частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну 
територію  України,  за  електронною митною декларацією така 
декларація,   засвідчена   електронним  цифровим  підписом 
відповідальної посадової особи митного органу, передається за 
допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам 
МВС. { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 87 
( 87-2012-п ) від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 } 

   Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували 
в експлуатації і зняті з обліку в підрозділах Державтоінспекції, 
крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують 
правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної 
картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу  на  пластиковій  основі,  з  відміткою  підрозділу 
Державтоінспекції  про зняття транспортного засобу з обліку. 
Переобладнання  (крім  переобладнання  для роботи на газових 
паливах),  відчуження,  передача  права користування і (або) 
розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у 
підрозділах Державтоінспеції, не допускається. { Абзац пункту 8 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 
27.06.2012 } 

   Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови 
сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів 
(обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку 
платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну 
реєстрацію (перереєстрацію), зняття з  обліку,  відшкодування 
вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків. 

   Форми  бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі 
транспортних засобів підприємств - виробників таких засобів та їх 
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наведено в 
додатках 1 і 6. { Абзац чотирнадцятий пункту 8 в редакції 
Постанови КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 } 
 

   { Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 600 
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 
 

   Перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання 
чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 
2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п ) "Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 
2009  р.,  N 101, ст. 3521), може проводитися без подання 
документів, що підтверджують правомірність їх придбання,  за 
встановленою цим Порядком процедурою. { Пункт 8 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 436 ( 436-2011-п ) від 20.04.2011 } 

   9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що 
переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших 
функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня 
2008 року. 

   Державна реєстрація  (перереєстрація),  зняття  з  обліку 
розукомплектованих  транспортних  засобів,  крім  випадків 
вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими 
вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше 
складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі, 
рама, двигун). 
 

   { Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ 
N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 } 
 

   10. Державна реєстрація нових транспортних засобів, а також 
тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію 
України, проводиться за умови  відповідності  конструкції  і 
технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх 
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим 
вимогам  правил,  нормативів  і  стандартів  України,  що 
підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про 
визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до 
підрозділів Державтоінспекції. 

   11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів 
або транспортних засобів, право власності на які встановлено за 
рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду 
із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових 
частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво 
про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності) з 
відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного 
засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір 
купівлі-продажу, інший документ, що встановлює право власності, 
або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної 
відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за 
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., 
N 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобів у разі 
конфіскації у власність держави. 

   Державна реєстрація проводиться: 

   транспортних засобів, що визнані в установленому порядку 
безхазяйними, - на підставі документів, виданих уповноваженими 
органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів, 
які  встановлюють  право власності на такі засоби після їх 
реалізації; 

   транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у 
власність держави або подаровані державі власниками, - на підставі 
рішень органів,  визначених  законодавством,  та  нотаріально 
засвідчених документів, які встановлюють право власності, із 
зазначенням в них марки,  моделі,  ідентифікаційних  номерів 
складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що 
підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а 
також виданих на території України реєстраційних документів з 
відміткою підрозділів Державтоінспекції про зняття їх з обліку. 
 

   { Абзац п'ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ 
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 } 
 

   Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених 
на митну територію України без сплати  податків  і  зборів 
(обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час 
імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про 
внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів), за 
винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів 
та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством 
звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у 
свідоцтво про реєстрацію. { Абзац шостий пункту 11 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 537 ( 537-2010-п ) від 
30.06.2010 } 

   12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку 
проводиться: 

   транспортних  засобів  дипломатичних  представництв  та 
консульських установ, представництв міжнародних організацій в 
Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в 
установленому порядку в МЗС, - підрозділами Державтоінспекції за 
клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31 
цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом 
МВС та МЗС; 

   транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують 
реалізацію  програм (проектів) міжнародної технічної допомоги 
(виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України, 
інших представництв іноземних юридичних осіб, іноземних громадян 
та осіб без громадянства - підрозділами Державтоінспекції на 
загальних  підставах. { Абзац третій пункту 12 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 
01.08.2013 }
{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 550 (550-2012-п ) від 
20.06.2012 } 

   13. Транспортні  засоби,  які  належать  представництвам 
державних підприємств,  установ  та  організацій  України  і 
експлуатувалися  за  кордоном та повертаються в Україну без 
реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС 
та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або 
накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних 
документів. 

   14. Допускається державна реєстрація легкових автомобілів, 
які складені самостійно з частин транспортних засобів, самостійно 
сконструйованих  мотоциклів,  легкових,  а  також  вантажних 
автомобілів,  повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, 
причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них 
транспортних  засобів  і мопедів, виготовлених відповідно до 
обов'язкових  вимог  норм і стандартів України, на підставі 
документів, що підтверджують правомірність придбання складових 
частин  із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також 
висновків Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем 
при  МВС  та  інших, визначених Кабінетом Міністрів України 
підприємств, установ та організацій.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 600 
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), 
зняття з обліку транспортні засоби, крім випадків вибракування їх 
у  цілому,  підлягають  огляду (крім випадків перереєстрації 
транспортних засобів у зв’язку із зміною місця проживання власника 
та у разі відновлення втрачених або зіпсованих документів) з метою 
звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, 
зазначеними  у  поданих власником для реєстрації документах, 
визначення їх справжності та проведення перевірки за Єдиним 
державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою 
даних  про  розшукувані  транспортні  засоби,  встановлення 
відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів 
обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України. 
Огляд  проводиться  уповноваженими  працівниками  підрозділів 
Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а 
дослідження транспортного засобу - на письмову вимогу власника або 
уповноваженої  ним  особи  фахівцями  експертної  служби МВС 
або судовими експертами державних спеціалізованих установ, іншими 
експертами,  які  атестовані  з відповідного виду експертної 
діяльності та внесені до державного Реєстру атестованих судових 
експертів. Відповідальним за справжність ідентифікаційних номерів 
транспортного  засобу  записам, що зазначені у реєстраційних 
документах,  є  його власник. Кошти за проведення фахівцями 
експертної  служби  МВС  та  судовими  експертами  державних 
спеціалізованих  установ  досліджень  транспортних  засобів 
зараховуються в установленому порядку до державного бюджету. За 
результатами огляду в документах, які подаються для державної 
реєстрації, уповноважений працівник підрозділу Державтоінспекції 
робить відповідну відмітку або складає акт технічного огляду. У 
разі проведення дослідження до зазначених документів додається 
відповідний висновок фахівця. { Абзац перший пункту 15 із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 
13.02.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   Державна реєстрація  (перереєстрація),  зняття  з  обліку 
транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без 
ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи 
кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими 
(змінено один або кілька символів номера,  замінено  панель 
(табличку)  або  частину  панелі  (таблички)  з  номером) 
ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами) 
не  допускається.  Перша  державна реєстрація таких засобів, 
а також ввезених на митну територію України транспортних засобів, 
що  розшукуються  правоохоронними  органами інших держав, не 
проводиться. { Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна 
реєстрація  транспортних  засобів  проводиться  тільки  після 
експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера. 
{ Пункт 15 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою КМ 
N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття 
з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у 
цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або 
підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному 
власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером 
двигуна  після  незаконного  заволодіння  таким  засобом). 
{ Пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою 
КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   На самостійно сконструйовані транспортні  засоби  та  на 
зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції транспортні засоби 
із знищеними ідентифікаційними номерами їх складових  частин 
(кузова, шасі, рами) або на транспортні засоби, ідентифікаційні 
номери складових частин яких пошкоджені під впливом корозії, 
знищені  (пошкоджені)  чи  підроблені  внаслідок  незаконного 
заволодіння або в разі, коли проведена заміна таких складових 
частин після дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні 
індивідуальні  номери  чи  здійснюється  дублювання первинних 
ідентифікаційних номерів складових частин (у разі встановлення 
відповідності ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з 
вимогами міжнародних і державних стандартів. { Абзац п’ятий пункту 
15  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 600 
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   У такому  разі  до  реєстраційних документів та Єдиного 
державного реєстру Державтоінспекції вносяться в установленому МВС 
порядку відповідні відмітки. 

   Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх 
нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС. 

   16. На  зареєстровані  у  підрозділі  Державтоінспекції 
транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також 
номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два 
номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, 
причіп та напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних 
засобах  спеціальних  світлових  і (або) звукових сигнальних 
пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію  транспортного  засобу 
ідентифікаційний номер двигуна не зазначається. 

   Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон 
та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво 
про реєстрацію та номерні знаки нового зразка. 

   Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, 
виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на 
які вони видані, не дозволяється. 

   За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи 
надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за 
бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного 
засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) 
розпорядження транспортними засобами, підрозділ Державтоінспекції 
видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон 
на  строк,  зазначений  у  його заяві, або документах, які 
підтверджують  право  користування  і  (або)  розпорядження 
транспортним засобом. 

   У графі талона "Особливі відмітки" робиться запис "Дійсний до
____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про  реєстрацію 
транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ N ________". 

   Копія документа, що підтверджує право користування і (або) 
розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що 
необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона. 

   17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків 
транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних 
документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про 
реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні 
знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних 
засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з 
Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС 
або  державним  підприємством  "Державний  автотранспортний 
науково-дослідний і  проектний  інститут"  (далі  - державне 
підприємство "ДержавтотрансНДІпроект") Мінінфраструктури.
{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87 
( 87-2012-п ) від 13.02.2012 } 

   18. Замість утраченого або непридатного для користування 
свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків 
на підставі заяви власника або його представника видається нове 
свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. 

   Замість утраченого  свідоцтва  про реєстрацію (технічного 
паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви 
власника або його представника підрозділ Державтоінспекції, в 
якому проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної 
картки, яка засвідчується підписом посадової особи, що скріплений 
печаткою підрозділу Державтоінспекції, із внесенням відповідних 
службових відміток. 

   Знайдені свідоцтва  про реєстрацію (технічні паспорти) і 
номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються 
до підрозділів Державтоінспекції. 

   19. У разі коли власники транспортних засобів переїхали у 
зв'язку із зміною місця проживання до іншого регіону - Автономної 
Республіки Крим, області, мм. Києва чи Севастополя або придбали 
транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, підрозділи 
Державтоінспекції  за  новим  місцем  державної  реєстрації 
транспортних засобів надсилають за попереднім місцем їх державної 
реєстрації запит,  відповідь на який необхідно дати протягом 
10 днів. 
 

   {  Пункт  20 виключено на підставі Постанови КМ N 87 
( 87-2012-п ) від 13.02.2012 } 
 

   21. Транспортні засоби юридичних  осіб  реєструються  за 
місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка транспортних засобів 
розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних 
осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки. 

   У свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) зазначається 
юридична особа, якій належать транспортні засоби, місцезнаходження 
такої особи та стоянки. 

   22. Для проведення державної реєстрації нових транспортних 
засобів,  виготовлених  в  Україні  шляхом їх переобладнання 
суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з 
переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року, 
до  підрозділів  Державтоінспекції  подається також оформлене 
державним  підприємством  "ДержавтотрансНДІпроект"  чи Центром 
безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС і видане 
виробником свідоцтво про погодження конструкції транспортного 
засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. { Абзац перший 
пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 471 
( 471-2012-п ) від 31.05.2012 } 

   Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних 
документів. 

   23. Транспортні  засоби,  які  належать  неповнолітнім, 
реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного 
віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально 
засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В 
обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також 
зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) 
неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про 
заборону зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та 
дозволу органу опіки та піклування. 

   Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження 
щодо  державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку 
транспортних засобів, які встановлювалися для  неповнолітніх, 
знімаються. 

   24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних 
засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем 
звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від 
місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних 
документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за 
якою реєструється транспортний засіб. 

   Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних 
засобів  здійснюється  за  місцем реєстрації (проживання) їх 
власників  до  впровадження  в  експлуатацію  Національної 
автоматизованої  інформаційної системи Державної автомобільної 
інспекції, але не пізніше 1 січня 2013 року.
{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 
( 559-2010-п ) від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ N 600 
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних 
засобів  проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до 
свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис "розстрочка" 
повинен міститися в довідці-рахунку або акті приймання-передачі 
транспортних засобів за формою згідно з додатком 6). 

   26. Державна реєстрація транспортних засобів, виграних у 
лотереях, на конкурсах та під час інших заходів, проводиться на 
підставі довідки-рахунка, на зворотному боці якої члени комісії 
(уповноважена особа), за участю якої проводяться такі заходи, 
ставлять свої підписи, що скріплюються печаткою. 

   27. Транспортні  засоби,  що  придбаваються  юридичною 
особою  -  лізингодавцем  з  метою  подальшої  передачі  їх 
лізингоодержувачу на підставі договору  фінансового  лізингу, 
реєструються за лізингодавцем. 

   Після виконання  договору фінансового лізингу транспортні 
засоби знімаються з обліку відповідно до вимог пункту 42 цього 
Порядку  і  реєструються  за  лізингоодержувачем на підставі 
зазначеного договору та акта приймання-передачі  транспортних 
засобів за формою згідно з додатком 2. 

       Державна реєстрація ввезених в Україну 
            транспортних засобів 

   28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній 
реєстрації  на  підставі заяв власників і митних декларацій 
( 450-2012-п ) на бланку єдиного адміністративного документа на 
паперовому носії або електронних митних декларацій або виданих 
митними органами посвідчень про їх реєстрацію в підрозділах 
Державтоінспекції. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 } 

   У разі ввезення двох і більше транспортних засобів для 
власних потреб за однією митною декларацією на бланку єдиного 
адміністративного  документа на паперовому носії такі засоби 
реєструються на підставі засвідченої митним органом її копії, що 
скріплюється особистою номерною печаткою працівника митної служби 
та печаткою митного органу. { Абзац другий пункту 28 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 
28.11.2012 } 

   Транспортні засоби  та  їх  складові  частини, що мають 
ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого 
відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з 
реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають 
ідентифікаційні  номери,  і придбані юридичними чи фізичними 
особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами 
довідок-рахунків  та  митних  декларацій  на  бланку єдиного 
адміністративного документа на паперовому носії або їх копій, що 
скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби 
та печаткою митного органу. { Абзац третій пункту 28 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 
28.11.2012 } 

   У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових 
частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною 
декларацією,  засвідченою  електронним  цифровим  підписом 
відповідальної посадової особи митного органу, державна реєстрація 
таких транспортних засобів і складових частин здійснюється на 
підставі зазначеної митної декларації ( 450-2012-п ), отриманої 
органами  МВС  від  Держмитслужби  за  допомогою  засобів 
інформаційно-телекомунікаційних  систем  та  розміщеної  в 
автоматизованій інформаційній системі "Митний документ". { Пункт 
28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 
13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1081 
( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 } 

   29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації 
за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої 
держави, обов'язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції 
реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави. 
{ Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 } 
 

   { Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ 
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 } 
 

   30.  До реєстраційних та облікових документів вносяться 
відомості про заборону відчуження і передачі права користування і 
(або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного 
вивезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами. 
{ Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 
13.02.2012 } 

   31. Державна реєстрація транспортних засобів під зобов'язання 
про їх зворотне вивезення проводиться виключно за наявності 
документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім 
транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та 
консульським установам, представництвам міжнародних організацій в 
Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в 
установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та 
їх співробітникам, які не є резидентами України). { Абзац перший 
пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 550 
( 550-2012-п ) від 20.06.2012 } 

   Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію 
України  транспортних  засобів,  що  належать  дипломатичним 
представництвам  та  консульським  установам,  представництвам 
міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей 
персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також 
міжурядовим  організаціям  та  їх  співробітникам, які не є 
резидентами України, може проводитися на підставі документів, що 
підтверджують право власності, користування і (або) розпорядження 
такими  засобами  без  надання документа, що підтверджує їх 
реєстрацію за межами України. { Абзац другий пункту 31 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 550 ( 550-2012-п ) від 
20.06.2012 } 

   Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про 
право власності, користування або розпорядження) транспортних 
засобів іноземних держав, з яких вони тимчасово ввезені на митну 
територію України під зобов'язання про  зворотне  вивезення, 
здаються на зберігання до підрозділів Державтоінспекції, що є 
умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються 
власникам в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з 
обліку. На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та 
свідоцтва  про  реєстрацію із зазначенням строку тимчасового 
ввезення, який встановлюється митними органами відповідно до 
митного законодавства та зазначається у документах про митне 
оформлення таких засобів. 

   Після закінчення строку тимчасового ввезення  транспортні 
засоби вважаються незареєстрованими. 

   32. Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж, 
міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, щодо 
яких не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу. 

        Перереєстрація транспортних засобів 

   33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі 
отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не 
придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки, 
місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб, 
місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, 
які є власниками транспортних засобів, а також у разі зміни 
кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, 
інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. { Абзац 
перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 471 ( 471-2012-п ) від 
31.05.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх 
власників  зняття  з  обліку  таких транспортних засобів не 
проводиться. { Пункт 33 доповнено новим абзацом другим згідно з 
Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 } 

   Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної 
власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління 
міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії 
наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування 
державне майно (самоврядні організації), до сфери управління 
органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних 
організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у 
підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів 
права  державної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п ) 
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405). 

   У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці 
другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови 
дотримання   вимог   щодо   відчуження,   які  визначені 
нормативно-правовими актами Фонду державного майна та  іншими 
актами законодавства. 

   Для проведення   перереєстрації  транспортних  засобів, 
зазначених в абзаці другому цього  пункту,  до  підрозділів 
Державтоінспекції  подаються  засвідчені підписами сторін, що 
скріплені печатками, акти приймання-передачі транспортних засобів 
із  зазначенням  їх  кольору,  марки, моделі, року випуску, 
ідентифікаційних номерів складових частин (далі - реквізити), а 
для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх 
відчуження - документи, що встановлюють право власності  на 
транспортні засоби, разом із зазначеними актами. 

   34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у 
зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі 
актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з 
додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у 
встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію. 
{  Абзац  перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011, N 233 
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
Back to top